ЗА МЕН

ОБРАЗОВАНИЕ

Висш Медицински Университет София – 1990 г.
Специалност Обща медицина – 2013 г.
Международни участия в медицински конгреси и семинари

КВАЛИФИКАЦИИ

Хомеопатия – 2006 г.
Фитотерапия, диетология и ТКМ -2009г.
Шуслерова терапия – 2012 г.
Бахова терапия – 2014 г

БИОГРАФИЯ

1990 г. – 1992 г. – Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Своге, ординатор;
1993 г. – 1996 г. Център за спешна медицинска помощ София, ординатор;
1997 г. – до момент – ДКЦ 2 София, общопрактикуващ лекар.