Общи условия за ползване и конфиденциалност

 1. ЦЕЛИ
 2. Сайтът irenadakova.eu е онлайн платформа, която съдържа информация за д-р Ирена Дакова и която дава достъп на ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми (наричани по-нататък „потребители“) до тази информация.
 3. Чрез Сайтът на д-р Ирена Дакова, с домейн irenadakova.eu не се предоставят медицински услуги и не се извършват медицински дейности по смисъла на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и другите нормативни актове в областта на здравеопазването.
 4. УСЛУГИ
 5. Услуги, предоставяни на ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми (потребителите) – Сайтът с домейн irenadakova.eu осигурява техническа възможност на потребителите относно:
  а) Записване за преглед или консултация в свободен час, чрез ползване на услугата „Запази час”;

б) Бърза връзка с д-р Ирена Дакова, посредством обявените активни бутони за телефонно набиране или цифров телефонен номер, в Сайта с домейн  irenadakova.eu

в) Обявяване на информация от страна на д-р Ирена Дакова, касаеща нейните пациенти.

 1. Ползването на общодостъпните услуги на Сайта на д-р Ирена Дакова irenadakova.eu е безплатно за ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми. Сайтът с домейн irenadakova.eu не изисква от потребителите му заплащане на каквито и да било такси за предоставяне на квалифицирана информация по медицински теми.
 2. Д-р Ирена Дакова си запазва правото да въвежда такси за ползването на определени услуги, като се задължава да информира за това потребителите чрез изчерпателна информация публикувана на Сайта си, с домейн irenadakova.eu
 3. С ползването на Сайтът с домейн irenadakova.eu и изпращането на заявка за запазване на час, потребителите се съгласяват да получават търговски съобщения, както от платформата, така и от нейни партньори. Съгласието си потребителите могат да оттеглят по всяко време като уведомят за това д-р Ирена Дакова, чрез писмено съобщение адресирано до последната от свое име до електронна поща – info@irenadakova.eu

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА КВАЛИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКИ ТЕМИ

 1. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми имат право да ползват настоящия Сайт, като въвеждат данни за себе си съдържащи следното: име, e-mail адрес, дата на раждане, телефон, град и пол и др. Описаните данни са за нуждите на изпълнението на услугите предлагани от д-р Ирена Дакова.
 2. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми се съгласяват, чрез ползване на услугата „Запази час” при д-р Ирена Дакова, последната да получи информация с данните на подателя им, касаеща квалифицирана информация по медицински теми с цел осъществяване на връзка с него, ако е необходимо, за придобиване на предварителна информация относно ползвателя на квалифицирана информация по медицински теми, обмен на детайли относно резервацията, лечението и др.
 3. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми се съгласяват, чрез ползването на услугата „Запази час” при д-р Ирена Дакова да получават известия от нея под формата на електронни съобщения (е-мейли, вайбър съобщения или СМС-ии др.) във връзка с потвърждаването, анулирането и напомнянето за наближаване на запазен час при д-р Ирена Дакова, както и за други цели и дейности, свързани с предоставяните от нея услуги
 4. Задължение на ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми е, когато ползват услугата „Запази час” при д-р Ирена Дакова, да се уверят, че са получили е-мейл с потвърждение на час за преглед на електронната си поща, с която са извършили запазването на часа.
 5. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми се съгласяват с това, че личните им данни се обработват от д-р Ирена Дакова и са достъпни за период от 6 месеца само за лекарите или медицинските центрове, при които са осъществили онлайн резервация, единствено с цел осъществяване на тази онлайн резервацията и на прегледа при лекаря. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми могат да оттеглят съгласието си по всяко време като изпратят имейл до info@irenadakova.eu.
 6. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми се задължават да не публикуват в платформата irenadakova.eu неверни данни, данни, принадлежащи на други физически и юридически лица, данни, информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да се счетат за обидни и уронващи престижа на медицинските лица, и/или на трето физическо или юридическо лице, институция, държавен орган и/или организация, подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми.
 7. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми се задължават да не публикуват в платформата irenadakova.eu изявления, съобщения, коментари и всякаква друга информация, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и/или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

8.Сайтът на д-р Ирена Дакова irenadakova.eu не изисква от потребителите предоставяне на лични данни, които: разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели или които се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном. Подаването/предоставянето на лична информация касаеща идентификацията на потребителя, е доброволно действие, извършено по негова воля.

 1. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 2. Промени и допълнения на настоящите Общи условия за ползване на Сайта на д-р Ирена Дакова, влизат в сила от момента на публикуването им и от този момент стават задължителни за всички потребители на irenadakova.eu
 3. Д-р Ирена Дакова, предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
 4. Д-р Ирена Дакова взима специални мерки за защита на обработваните данни във връзка с предаването на данните по електронен път, които са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

 

Дата на публикуване : 05.05.2021 г.